Cytaty z kategorii: Angielskie

Talk to a man about himself and he will listen to you for hours.

Mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami.
nieznany

The acquiring of culture is the developing
of an avid hunger for knowledge and beauty.

Nabywanie kultury to rozwijanie
wielkiego głodu wiedzy i piękna.
nieznany

The ancient historians gave us delightful fiction in the form of fact;
the modern novelist presents us with dull facts under the guise of fiction.

Starożytni historycy dali nam wspaniałą literaturę w postaci faktów;
współcześni pisarze prezentują nam nudne fakty pod maską literatury.
Oscar Wilde

The best men seek for truth all their lives long.

Najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.
nieznany

The best that one can say of most modern creative art
is that it is just a little less vulgar than reality.

Najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki,
to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość.
Oscar Wilde

The Creeds are believed not because they are rational,
but because they are repeated.

W dogmaty wierzy się nie dlatego, że są racjonalne,
ale dlatego, że są często powtarzane.
Oscar Wilde

The discovery of America was the death of art.

Odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki.
Oscar Wilde

The early bird catches the worm.

Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.(wczesny ptak łapie robaka)
nieznany

The future influences the present just as much as the past.

Przyszłość wpływa na teraźniejszość
w takim samym stopniu jak przeszłość.
nieznany

The great superiority of France over England
is that in France every bourgeois wants to be an artist,
whereas in England every artist wants to be a bourgeois.

Wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym,
że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem.
Oscar Wilde

The greatest event in the history of the universe
was the evolution of gas into genius.

Największym wydarzeniem w historii wszechświata
była ewolucja gazu do postaci ducha.
nieznany

The greatest fault is to be conscious of none.

Największą winą jest być nieświadomym niczego.
nieznany

The greatest fool is he
who thinks he is not one and all the others are.

Największym głupcem jest ten,
kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są.
nieznany

The less broth, the more spoons.

Im mniej rosołu, tym więcej łyżek.
nieznany

The majority of husbands remind me of
an orang - utan trying to play the violin.

Większość mężów przypomina mi orangutana
próbującego grać na skrzypcach.
nieznany