Cytaty z kategorii: Angielskie

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of

zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot,
których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.
Oscar Wilde

A cad is a man who kisses and tells

cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.
nieznany

A classic is something that everybody wants to have read
and nobody wants to read

klasyka to dzieła, które każdy chce znać,
ale których nikt nie chce czytać.
nieznany

A friend to all is a friend to none

przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.
nieznany

A gentleman is a man who has respect
for those who can be of no possible service to him

dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych,
którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.
nieznany

A gentleman is never rude, except on purpose

dżentelmen nigdy nie jest
niegrzeczny, chyba że umyślnie.
nieznany

A good listener makes more friends than a good talker

dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.
nieznany

A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
nieznany

A highbrow is a person educated beyond his intelligence

intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.
nieznany

A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.
nieznany

A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings.

Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie,
ma bardzo mało względów dla jej uczuć.
nieznany

A pessimist is a fellow who lives with an optimist.

Pesymista to facet, który żyje z optymistką.
nieznany

A poet can survive anything but a misprint

poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.
Oscar Wilde

A poet that fails in writing becomes a bitter critic

poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.
nieznany

A reasonable number of fleas is good for a dog:
keeps him from brooding over being a dog

umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa:
nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.
nieznany