Cytaty z kategorii: Polityka

A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy
Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy
Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie,
A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.
Jan Kochanowski

A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie.
nieznany

Czy wielu zna nazwiska tych, którzy potępili Galileusza? Każdy pamięta jednak, w jakiej pracowali instytucji.nieznany

Królem jestem ludzi, nie sumienia.Stefan Batory

Laur jest gorzkim liściem dla tego kto go szuka i dla tego kto go ma.Emmanuel Geibel

Liberał to człowiek, który w czasie dyskusji nie może przyłączyć się do swego własnego poglądu.Robert Lee Frost

Ludzie mylą ustawodawstwa z prawodawstwem.Stanisław Jerzy Lec

Ludzie są równi, tylko nierówność ich dzieli.Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Łatwe a mimo to wspaniałe: być skromnym, gdy jest się wielkim.Voltaire, Wolter

Łatwiej jest walczyć o zasady, niż żyć zgodnie z nimi.Alfred Adler

Łatwiej zmienić ustrój, trudniej - odmienić człowieka.Stefan kard. Wyszyński

Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje.św. Ignacy Loyola

Od podatków ucieka za granicę co najmniej tylu ludzi,
ilu ucieka od dyktatorów.
James Newman

Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.Cyceron

Sama broń nie wystarcza,
by utrzymać w świecie pokój.
Najważniejsi są ludzie.
John f. Kennedy