Cytaty z kategorii: Angielskie

It is almost a definition of a gentleman
to say he is one who never inflicts pain.

To niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś,
że jest tym, który nigdy nie zadaje bólu.
nieznany

It is batter to have a permanent income than to be fascinating.

Lepiej jest mieć stały dochód niż być czarującym.
nieznany

It is better to give than to lend,
and it costs about the same.

Lepiej jest dawać, niż pożyczać,
tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.
nieznany

It is easier to produce ten volumes of philosophical
writing than to put one principle into practice.

Łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych,
niż zastosować jedną zasadę w praktyce.
nieznany

It is easy to bear the misfortunes of others.

Łatwo jest znosić nieszczęścia innych.
nieznany

It is easy to stand a pain but difficult to stand an itch.

Łatwo jest wytrzymać ból, trudno jest znieść łaskotanie.
nieznany

It is many a slip between the cup and the lip.

Między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.
nieznany

It is not lack of love but lack of friendship
that makes unhappy marriages.

Nie brak miłości, ale przyjaźni,
czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.
nieznany

It is one of functions of literature to turn truisms into truths.

Oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.
nieznany

It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself.

Tak łatwo jest nawracać innych.
Tak trudno jest nawrócić samego siebie.
Oscar Wilde

It often takes a speaker twice as long
to tell what he thinks as to tell what he knows.

Mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu,
żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.
nieznany

It takes two to make a quarrel.

Trzeba dwojga do kłótni.
nieznany

It`s a great man who can laugh at his misfortunes.

Wielkim człowiekiem jest ten,
kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.
nieznany

It`s a long way to Tipperary.

Daleka jest droga do celu.(daleka jest droga do Tipperary).
nieznany

Killing time is not so much murder as suicide.

Zabijanie czasu to nie tyle zabójstwo, co samobójstwo.
nieznany