The Creeds are believed not because they are rational,
but because they are repeated.

W dogmaty wierzy się nie dlatego, że są racjonalne,
ale dlatego, że są często powtarzane.Oscar Wilde