The best that one can say of most modern creative art
is that it is just a little less vulgar than reality.

Najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki,
to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość.Oscar Wilde