Cytaty z kategorii: Nauka

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki.nieznany

Boże nie proszę Cię
by wszystko stało się jasne
lecz nie chciej
żebym umierał w zamęcie
Janusz Stanisław Pasierb

Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.Ethel Watts Mumford

Wielu ludzi czci dziś "nieświętą trójcę": mianowicie na pierwszym miejscu naukę, dziecko nauki - technikę - na drugim, a potem pochodzącą od obu - wysoką stopę życiową.Charles Derrick

Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu.
Potem kochałem już tylko myśleć.
Albert Einstein

Wiedza to władza.
Ale niewiedza, niestety,
nie oznacza jeszcze braku władzy.
Niels Henrik David Bohr

Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd,
że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą.
Zofia Nałkowska

Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego.nieznany

Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada.Louis Pasteur

Cnota naukę przechodzi.nieznany

Co kto dobrze umie, tego mu nikt nie odbierze.nieznany

Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean.Isaac Newton

Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge.

Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.
nieznany

Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię.Archimedes z Syrakuz

Doświadczenie jest nauczycielem ignorantów.Liwiusz