The less broth, the more spoons.

Im mniej rosołu, tym więcej łyżek.nieznany