The great superiority of France over England
is that in France every bourgeois wants to be an artist,
whereas in England every artist wants to be a bourgeois.

Wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym,
że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem.Oscar Wilde