Cytaty z kategorii: Angielskie

A rich man can`t imagine poverty.

Bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.
nieznany

A room without books is a body without soul.

Pokój bez książek to ciało bez duszy.
nieznany

A successful man is one who earns more
than his wife can possibly spend

mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.
nieznany

Advertising makes you think you have longed all your life
for something you never even heard of before

reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie
marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.
nieznany

Among the blind one - eyed man is a king.

Pośród ślepców, jednooki jest królem.
nieznany

Apology is politeness too late.

Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.
nieznany

As long as a woman can look ten years younger
than her own daughter, she is perfectly satisfied

Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej
córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.
Oscar Wilde

Beauty makes idiots sad and wise men merry.

Piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.
nieznany

Better a broken promise than none at all.

Lepsza złamana obietnica niż żadna.
Mark Twain

Brave New World.

Nowy wspaniały świat.
Aldous Leonard Huxley

Caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you.

Pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.
nieznany

Character is what you are in the dark.

Charakter to to, czym jesteś po ciemku.
nieznany

Choose your wife rather by your ear than by your eye.

Wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.
nieznany

Corruption of the best becomes the worst.

Najgorsze jest zepsucie najlepszego.
nieznany

Curiosity is, in great and generous minds,
the first passion and the last.

Ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów
pierwszą i ostatnią namiętnością.
nieznany