The greatest event in the history of the universe
was the evolution of gas into genius.

Największym wydarzeniem w historii wszechświata
była ewolucja gazu do postaci ducha.nieznany