Cytaty z kategorii: Angielskie

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde

A cad is a man who kisses and tells cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.autor nieznany

A classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.autor nieznany

A friend to all is a friend to none przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.autor nieznany

A gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.autor nieznany

A gentleman is never rude, except on purpose dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie. autor nieznany

A good listener makes more friends than a good talker dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.autor nieznany

A great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie. autor nieznany

A highbrow is a person educated beyond his intelligence intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.autor nieznany

A man who knows he is a fool is not a great fool człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi. autor nieznany