Cytaty z kategorii: Angielskie

Happiness only real, when shared.
Szczęście jest prawdziwe tylko wtedy, gdy mamy je z kim dzielić.
z filmu "Into the wild"

We need to be the centre of our own attention and not the border of attention of others.
Powinniśmy stawiać siebie w centrum własnej uwagi, a nie spychać się na skraj uwagi innych ludzi.
Joseph Ki-Zerbo

People often say that motivation doesn't last. Well, neither does bathing - that's why we recommend it daily.
Ludzie często mówią, że motywacja nie jest trwała. Ale kąpiel też nie jest - dlatego właśnie powinno się jej zazywać codziennie.
nieznany

Work is the curse of the drinking classes.
Praca jest przekleństwem klasy pijącej.
Oscar Wilde

Whosoever knows how to fight well is not angry. Whosoever knows how to conquer enemies does not fight them.
Ktokolwiek wie jak dobrze walczyć, nie jest agresywny. Ktokolwiek wie jak pokonać wroga, nie próbuje z nim walczyć.
Lao Tzu, Tao Te Ching

A man who strikes first admits that his ideas have given out.
Człowiek, który uderza pierwszy, przyznaje, że jego pomysły się wyczerpały.
chinese proverb

A warrior cannot complain or regret anything. His life is an endless challenge, and challenges cannot possibly be good or bad. Challenges are simply challenges.
Wojownik nie może narzekać, ani niczego żałować. Jego życie jest niekończącym się wyzwaniem, które nie może być nazwane ani zły, ani dobrym. Wyzwania są po prostu wyzwaniami.
Carlos Castaneda

I get up. I walk. I fall down. Meanwhile, I keep dancing.
Wstaję, idę, spadam. W międzyczasie ciągle tańczę.
Rabbi Hillel

"Wish" and "want" trip the feet, but "is" makes the path smoother.
"Pragnę" i "chcę" prowadzą nasze stopy, ale "jest" wygładza naszą ścieżkę.
Robert Jordan

O, it is excellent to have a giant's strenght, but it is tyrannous to use it like a giant.
Cudownie mieć siłę olbrzyma, ale okrucieństwem jest jej użyć.
William Shakespeare

Not having a goal is worse than not reaching one.
Nie mieć celu jest gorsze niż nie potrafić go osiągnąć.
nieznany

I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their intellects. A man cannot be too careful in the choice of his enemies.
Przyjaciół wybieram ze względu na wygląd, znajomych na charakter, a wrogów z uwagi na ich intelekt. Człowiek nie może być zbyt ostrożny wybierając swoich wrogów.
Oskar Wilde

The gentleman calls attention to the good points in others; he does not call attention to their defects. The small man does just the reverse of this.
Dżentelmen zwraca uwagę jedynie na czyjeś dobre strony, nie przywiązuje uwagi do słabych punktów. Mały człowiek robi odwrotnie.
Konfucjusz

Ignorance is the womb of monsters.
Ignorancja jest łonem dla potworów.
Henry Ward Beecher

You don't have to be great to get started, but you have to get started to be great.

Nie musisz być świetny, aby zacząć, ale musisz zacząć, aby być świetnym.
Les Brown