The greatest fool is he
who thinks he is not one and all the others are.

Największym głupcem jest ten,
kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są.nieznany