Cytaty z kategorii: Przyjaźń

Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie.Tomasz a Kempis

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.J 15,13

A friend to all is a friend to none. Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.autor nieznany

Amicus certus in re incerta cernitur. Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.Cyceron

Amicus Plato, sed magis amica veritas. Przyjacielem Plato, lecz większą przyjacółką prawda.Arystoteles

Bezinteresowna przyjaźń może istnieć tylko między ludźmi o jednakowych dochodach.Paul Getty

Biblia nakazuje nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Prawdopodobnie dlatego, ponieważ z reguły są to ci sami ludzie.Gilbert Keith Chesterton

Brat obrażony - trudniejszy do zdobycia niż miasto warowne.Prz 18,19

Braterstwo jest jednym z najpiękniejszych wynalazków hipokryzji.autor nieznany

Chrystus nie nakazał nam być przyjaciółmi - nakazał nam być braćmi.Mikołaj Wasiljewicz Gogol