The discovery of America was the death of art.

Odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki.Oscar Wilde