Talk to a man about himself and he will listen to you for hours.

Mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami.nieznany