Cytaty z kategorii: Człowiek

A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa.J 12,26

Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?Syr 2, 14

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. Iz 40, 31

Człowiek - jeżeli nie uwzględni Boga - pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.Ferdinand Krenzer

Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! - Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!Adam Mickiewicz

Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Aleksander Fedorowicz

Dziwne, że się ludzie boją Ludzi jak Boga i więcej niż Boga.Juliusz Słowacki

Gdyby Bóg żył na tym świecie, ludzie powybijaliby Mu wszystkie szyby.Przysłowie żydowskie

Ja nie mam Boga, ale Bóg ma mnie.Ernst Barlach

Jakiegoś mnie, Panie Boże, stworzył, takiego masz.Sabała