Cytaty z kategorii: Angielskie

The more help man gets in his garden,
the less it belongs to him.

Im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie,
tym mniej ten ogród należy do niego.
nieznany

The Negro, thanks to his temperament,
appears to make the greatest amount of
happiness out of the smallest capital.

Murzyn, dzięki swojemu temperamentowi,
zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęścia
z najmniejszego kapitału.
nieznany

The real tragedy of the poor is that
they can afford nothing but self - denial.

Prawdziwą tragedią ubogich jest to,
że mogą sobie pozwolić jedynie na wyrzeczenia.
Oscar Wilde

The rest is silence.

Reszta jest milczeniem.
William Shakespeare

The terrible thing about the search for truth
is that you find it.

Najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment,
kiedy się ją znajduje.
nieznany

The usual pretext of those who make others unhappy
is that they do it for their own good.

Częstą wymówką tych, którzy czynią innych nieszczęśliwymi,
jest to, że robią to dla ich dobra.
nieznany

The wealthiest are by no means the happiest.

Najbogatsi bynajmniej nie są najszczęśliwsi.
nieznany

The youth of America is their oldest tradition.
It has been going on now for three hundred years.

młodość Ameryki jest jej najstarszą tradycją.
Trwa ona już trzysta lat.
Oscar Wilde

There are only three ways by which an individual can get rich: by work, by gift, or by theft.

Istnieją tylko trzy sposoby wbogacenia się: przez pracę, przez podarunek albo przez kradzież.
nieznany

There are only two sure means of forgetfulness known to man:
work and drink, and, of the two, work is the more economical.

Ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia:
praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.
nieznany

There is no place like home.

Nie ma jak w domu.
nieznany

There is no sin except stupidity.

Jedynym grzechem jest głupota.
Oscar Wilde

There is no smoke without fire.

Nie ma dymu bez ognia.
nieznany

There is nothing more horrible
than imagination without taste.

Nie ma nic okropniejszego
niż wyobraźnia bez smaku.
nieznany

There is nothing wrong with sobriety in moderation.

Nie ma nic złego w umiarkowanej trzeźwości.
nieznany