Cytaty z kategorii: Angielskie

We often read with as much talent as we write.

Często czytamy z takim samym talentem, z jakim piszemy.
nieznany

We profit little from books we don`t enjoy.

Niewiele dają nam książki,
które nie sprawiają nam radości.
nieznany

What holy cities are to nomadic tribes:
a symbol of race and a bond of union,
great books are to the wandering souls of men:
they are the Meccas of the mind.

Czym święte miasta są dla koczowniczych plemion:
symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty,
tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi:
Mekkami umysłu.
nieznany

What is a highbrow?
He is a man who has found something more interesting than women.

Kto to jest intelektualista?
To ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż kobiety.
nieznany

What is love?
The need to escape from oneself.

Co to jest miłość?
Potrzeba ucieczki od samego siebie.
nieznany

What is not useful to any is harmful to all.

Co nie jest pożyteczne dla nikogo, jest szkodliwe dla wszystkich.
nieznany

When a man acts he is a puppet.
When he describes he is a poet.

Kiedy człowiek działa, jest marionetką.
Kiedy opisuje, jest poetą.
Oscar Wilde

When one is in love one begins by deceiving oneself,
and one ends by deceiving others.

Zakochany człowiek najpierw oszukuje sam siebie,
a potem innych.
nieznany

When people agree with me I always feel
that I must be wrong.

Kiedy ludzie zgadzają się ze mną,
to zawsze czuję, że muszę się mylić.
nieznany

When the public describe a work as grossly immoral,
they mean that the artist has said
or made a beautiful thing that is true.

Kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne,
to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz,
która jest prawdziwa.
Oscar Wilde

While an author is yet living,
we estimate his powers by his worst
performance; and when he is dead,
we rate them by his best.

Dopóki autor jeszcze żyje, oceniamy jego moce twórcze według jego najgorszego dzieła;
gdy umrze, według najlepszego.
nieznany

Who is loved by everybody has much trouble.

Kto jest kochany przez wszystkich, ma dużo kłopotów.
nieznany

Worry is like sand in an oyster:
a little produces a pearl,
too much kills the animal.

Zmartwienie jest jak piasek pod muszlą ostrygi:
mała ilość wytwarza perłę,
zbyt duża zabija zwierzę.
nieznany

You can never plan the future by the past.

Nie można przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłości.
nieznany

Youth is the one thing worth having.

Młodość to jedyna rzecz, którą warto mieć.
Oscar Wilde