Cytaty z kategorii: Angielskie

Those who are at war with others
are not at peace with themself.

Ci, co wojują z innymi,
nie są w zgodzie z samym sobą.
nieznany

Though all society is founded on intolerance
all improvement is founded on tolerance.

Jakkolwiek życie społeczne opiera się na nietolerancji,
cały postęp wynika z tolerancji.
nieznany

To admire is the only way of imitating without losing originality.

podziw to jedyny sposób imitacji bez utraty oryginalności.
nieznany

To be happy at home is the most important condition of a good life.

Być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia.
nieznany

To be on the spot when the opportunity
for greatness occurs is the essential thing.

Istotną sprawą jest być na miejscu,
kiedy pojawia się szansa na wielkość.
nieznany

To be or not to be, that is the question.

Być albo nie być, oto jest pytanie.
William Shakespeare

To die for one`s theological beliefs
is the worst use a man can make of his life.

Umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz,
jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem.
Oscar Wilde

To like what you have is to have what you like.

Lubić to, co się ma, to znaczy mieć to, co się lubi.
nieznany

Truth crushed to earth will rise again.

Prawda wdeptana w ziemię odrośnie.
nieznany

Truth is always paradoxical.

Prawda jest zawsze paradoksalna.
nieznany

We are always bored by those whom we bore.

Zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.
nieznany

We are by nature already condemned to die
which sentence no man can pardon.

Przez naturę jesteśmy już skazani na śmierć
i tego wyroku żaden człowiek nie może uchylić.
nieznany

We are interested in others when they are interested in us.

Interesujemy się innymi, jeśli oni interesują się nami.
nieznany

We learn from experience that men never learn from experience.

Z doświadczenia wiemy, że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.
nieznany

We must not look for a calm life in the age of jets.

Nie wolno nam szukać spokojnego życia w epoce odrzutowców.
nieznany