Cytaty autora: Oscar Wilde

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of

zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot,
których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.
Oscar Wilde

A poet can survive anything but a misprint

poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski.
Oscar Wilde

As long as a woman can look ten years younger
than her own daughter, she is perfectly satisfied

Dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej
córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.
Oscar Wilde

Generosity is the essence of friendship.

Wspaniałomyślność jest istotą przyjaźni.
Oscar Wilde

I can resist everything except temptation.

Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy.
Oscar Wilde

I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.

Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.
Oscar Wilde

It is absurd to divide people into good and bad.
People are either charming or tedious.

To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych.
Ludzie są albo czarujący, albo nudni.
Oscar Wilde

It is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself.

Tak łatwo jest nawracać innych.
Tak trudno jest nawrócić samego siebie.
Oscar Wilde

Language is the parent,
and not the child, of thought.

Język jest ojcem,
a nie dzieckiem myśli.
Oscar Wilde

My duty is a thing I never do, on principle.

Moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię.
Oscar Wilde

Nothing refines but the intellect.

Nic tak nie uszlachetnia jak intelekt.
Oscar Wilde

Nowadays it is only the unreadable that occurs.

Obecnie zdarzają się tylko takie rzeczy,
o których nie warto czytać.
Oscar Wilde

Philosophy teaches us to bear
with equanimity the misfortunes of our neighbours.

Filozofia uczy nas spokojnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów.
Oscar Wilde

Questions are never indiscreet.
Answers sometimes are.

Pytania nigdy nie są niedyskretne.
Odpowiedzi czasami tak.
Oscar Wilde

The ancient historians gave us delightful fiction in the form of fact;
the modern novelist presents us with dull facts under the guise of fiction.

Starożytni historycy dali nam wspaniałą literaturę w postaci faktów;
współcześni pisarze prezentują nam nudne fakty pod maską literatury.
Oscar Wilde