Cytaty z kategorii: Mężczyźni

A bad woman is a sort of woman a man never gets tired of zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć. Oscar Wilde

A pessimist is a fellow who lives with an optimist. Pesymista to facet, który żyje z optymistką.autor nieznany

A successful man is one who earns more than his wife can possibly spend mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.autor nieznany

The majority of husbands remind me of an orang - utan trying to play the violin. Większość mężów przypomina mi orangutana próbującego grać na skrzypcach.autor nieznany

Baba w płaczu, mężczyzna w pałaszu szuka obrony.Przysłowie

Jeżeli gdzieś jesteś, gdzie nie ma żadnego mężczyzny, bądź mężczyzną!Przysłowie perskie

Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości.Aleksander Fredro

A man who won`t lie to a woman has very little consideration for her feelings. Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć. autor nieznany

Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety, pozostali obywają się wytrychem. autor nieznany

Gdyby kobieta ubierała się tylko dla jednego mężczyzny, zabierałoby to jej znacznie mniej czasu. autor nieznany