A man who knows he is a fool is not a great fool

człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi. nieznany