A gentleman is never rude, except on purpose

dżentelmen nigdy nie jest
niegrzeczny, chyba że umyślnie. nieznany