Cytaty z kategorii: Angielskie

Cynic: a man who knows the price of everything
and the value of nothing.

Cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego,
lecz nie zna wartości niczego.
nieznany

Diamond cuts diamond

Trafiła kosa na kamień. (diament tnie diament)
nieznany

Dictionaries are like watches:
the worst is better than none,
and the best cannot be expected to go quite true.

Słowniki są jak zegarki:
najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.
nieznany

Do you love life? Then don`t waste time,
for that is the stuff life is made of.

Kochasz życie? To nie trać czasu,
bo czas jest życia budulcem.
nieznany

Don`t put all your eggs into one basket.

Nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.
nieznany

Don`t talk of things after they are done.

Nie mów o tym, co już zostało zrobione.
nieznany

Duty is what we expect from others.

Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.
nieznany

Egotist: a man who tells you those things about himself
which you intended to tell him about yourself.

Egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie
rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.
nieznany

Every complaints of his memory and no one complaints of his judgment.

Każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.
nieznany

Every hero becomes a bore at last

Każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.
nieznany

Every man has a perfect right to his opinion,
provided it agrees with ours.

Każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania,
po warunkiem że zgadza się z naszym.
nieznany

Everyone is a moon and has a dark side
which he doesn`t show to anybody.

Każdy jest księżycem i ma ciemną stronę,
której nie pokazuje nikomu.
nieznany

Everything is funny as long as
it is happening to somebody else.

Wszystko jest zabawne,
dopóki przytrafia się komu innemu.
nieznany

Everything is simpler than you think
and at the same time more complex than you imagine.

Wszystko jest prostsze, niż myślisz,
i jednocześnie bardziej skomplikowane,
niż sobie wyobrażasz.
nieznany

Evil is good perverted.

Zło to zepsute dobro.
nieznany