A great statesman, like a good housekeeper,
knows that cleaning has to be done every morning

wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu,
wie, że czystkę trzeba robić codziennie. nieznany