Cytaty z kategorii: Angielskie

I can resist everything except temptation.

Wszystkiemu mogę się oprzeć z wyjątkiem pokusy.
Oscar Wilde

I care for a philosopher only to the extent that he is able to be an example.

Dbam o filozofa tylko o tyle, o ile może stanowić przykład.
nieznany

I like looking at geniuses, and listening to beautiful people.

Lubię przyglądać się geniuszom i przysłuchiwać się pięknym ludziom.
Oscar Wilde

If a man loves to give advice,
it is a sure sign that he himself needs it

Jeśli ktoś bardzo lubi udzielać rad,
to na pewno sam ich potrzebuje.
nieznany

If you don`t aim at anything you achieve nothing

Jeśli do niczego nie dążysz, nic nie osiągniesz.
nieznany

If you have many friends you probably have little time.

Jeśli masz dużo przyjaciół, to zapewne masz mało czasu.
nieznany

If you want to see what children can do,
you must stop giving them things

Jeśli chcesz zobaczyć, co potrafią zrobić dzieci, przestań im dawać zabawki.
nieznany

In general, pride is at the bottom of all great mistakes.

Najczęściej duma jest przyczyną wszystkich wielkich błędów.
nieznany

In Rome do as Romans do.

Jeśli wejdziesz między wrony musisz krakać tak jak one.
nieznany

In this age when it is said of a man "he knows to live"
it may be implied he is not very honest.

Kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś,
że "umie żyć", można z tego wnioskować,
że nie jest zbyt uczciwy.
nieznany

Instead of loving your enemies
treat your friends a little better.

Zamiast kochać swoich wrogów,
traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.
nieznany

Intelligence is like a river:
the deeper it is, the less noise it makes

Inteligencja jest jak rzeka:
im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.
nieznany

It is a double pleasure to deceive the deceiver.

To podwójna przyjemność oszukać oszusta.
nieznany

It is a wise talker who knows when he has nothing to say.

Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.
nieznany

It is absurd to divide people into good and bad.
People are either charming or tedious.

To absurd dzielić ludzi na dobrych i złych.
Ludzie są albo czarujący, albo nudni.
Oscar Wilde