A poet that fails in writing becomes a bitter critic

poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.nieznany