Dziwne, że się ludzie boją
Ludzi jak Boga i więcej niż Boga.Juliusz Słowacki