Człowieku! gdybyś wiedział, jaka twoja władza! -
Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!Adam Mickiewicz