Cytaty z kategorii: Człowiek

Kto jest rzeczywiście dobry, jest taki we wszystkich miejscach i w każdym towarzystwie. Dobry ma bowiem zawsze przy sobie Boga, a kto Jego ma prawdziwie, ten ma Go wszędzie, zarówno na ulicy i wśród ludzi, jak w kościele, pustelni czy celi klasztornej.Johhanes Eckhart

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć.nieznany

Nasze naśladowanie Ubogiego Chrystusa stanowi świadectwo, że rzeczywiście stawiamy Boga ponad wszystkie rzeczy i że bardziej cenimy dobra duchowe niż materialne.Konstytucja CR

Nie chełp się bogactwem, jeśli je posiadasz, ani przyjaciółmi, dlatego że są możni; ale chlub się w Bogu, który wszystkiego użycza, a nade wszystko pragnie dać samego siebie.Tomasz a Kempis

Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi.św. Bernard z Clairvaux

Nikt nie posiada Boga tak, aby na Niego nie musiał czekać. A jednak nikt by też na Niego nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka.Dietrich Bonhoeffer

Od oblicza Twego niech wyjdzie wyrok o mnie, oczy Twoje widzą, co jest prawe.nieznany

Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny.nieznany

Pan strzeże ludzi pełnych prostoty.nieznany

Pisarz poddaje się Bożej prawdzie i służy jej, na swój język przekładając wiedzę i wrażliwość Bożą. Bogu, który wie wszystko, mówi o wszystkim. Musi być prawdomówny i dokładny, bo Bóg go sprawdza, oraz zwięzły i zajmujący, aby Bóg się nie nudził, czytając powieść, której zakończenie już zna.Andrzej Kijowski

Ponieważ Bóg kocha biednych, miłuje również wszystkich ludzi, którzy kochają biednych.św. Wincenty a Paulo

Służenie Bogu w ludziach jest największym szczęściem, wybraniem i radością.Teresa Strzembosz

Sztuka chrześcijańska rodzi się podobnie jak modlitwa: z potrzeby uwielbienia, z poczucia pokory i miłości, a także z całej ludzkiej niemocy, która przez cierpienie, przez słabość i grzech przedziera się ku Bogu.Jerzy Zawieyski

To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.nieznany

Zmartwychwstały Chrystus przekształca życie ludzi w jedno nieprzerwane święto.św. Atanazy