Człowiek - jeżeli nie uwzględni Boga - pozostaje dla samego siebie pytaniem bez odpowiedzi.Ferdinand Krenzer