Biada wam, którzy straciliście cierpliwość: cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?nieznany