Drogi człowieka do Boga są właściwie proste, jeżeli człowiek je sam nie pokręci.Aleksander Fedorowicz