Gdzie złe przypadki, tam przyjaciel rzadki.nieznany