Amicus certus in re incerta cernitur.

Pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnej sytuacji.Cyceron