A friend to all is a friend to none.

Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.nieznany