Gdzie się myśli nie zgodzą, tam przyjaźń dziurawa.nieznany