Cytaty autora: Tomasz a Kempis

Dlaczego szukasz spoczynku, kiedyś zrodzony do pracy?Tomasz a Kempis

Chwalą dobrego człowieka jest świadectwo dobrego sumienia.Tomasz a Kempis

Nie sprawiaj drugim przykrości ani ich nie zanudzaj swoimi praktykami pobożności; idź raczej normalną drogą, trzymając się zwyczaju starszych i miej bardziej na uwadze korzyść innych, aniżeli własne zadowolenie.Tomasz a Kempis

Nie miej się za lepszego od drugich, a obawiaj się, byś się nie wydał gorszym przed Bogiem, który wie, co jest w człowieku.Tomasz a Kempis

Marna i krótka jest wszelka pociecha ludzka.Tomasz a Kempis

Kto jest wewnętrznie dobrze usposobiony i uporządkowany, nie zważa na dziwne i przewrotne ludzkie podstępy.Tomasz a Kempis

Dlaczego szukasz spoczynku, kiedyś zrodzony do pracy?Tomasz a Kempis

Człowiek miłujący spokój jest bardziej potrzebny niż mędrzec.Tomasz a Kempis

Chwalą dobrego człowieka jest świadectwo dobrego sumienia.Tomasz a Kempis

Zaprawdę, wielkie słowa nikogo nie czynią świętym i sprawiedliwym, ale cnotliwe życie czyni go miłym Bogu.Tomasz a Kempis

[1] [2] Dalej