Cytaty autora: Jan Kochanowski

A na więcej tego strzeż, abyś na urzędy
Łakomych ludzi nigdy nie sadzał, bo kędy
Sprawiedliwość przedajna, tam przeklęctwo wielkie,
A u Boga niewinnych ważne prośby wszelkie.
Jan Kochanowski

Czego chcesz od nas, Panie, za twe chojne dary!
Czego za dobrodziejstwa, w których nie masz miary!
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,
I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.
Jan Kochanowski

U Boga każdy błazen.Jan Kochanowski

Biedna starości, wszyscy cię żądamy,
a gdy przyjdziesz, to narzekamy.
Jan Kochanowski

Bo dobra na trzy części mądrzy rozpisują?
Jedne w umyśle, drugie w ciele ukazują,
Trzecie z strony przychodzą. co szczęściem zowiemy;
Wszystkich trzeba, jeśli żyć doskonale chcemy.
Jan Kochanowski

Gościu, siądź pod mym liściem, a odpoczni sobie!Jan Kochanowski

Kto się w opieke poda Panu swemu
A całym prawie sercem ufa Jemu,
Śmiele rzec może: "Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga."
Jan Kochanowski

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski

Cnota skarb wieczny, cnota klejnot drogi.Jan Kochanowski

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:
Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.
Jan Kochanowski

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie, Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz.
Jan Kochanowski

A kiedy cię pocałuję, trzy dni w gębie cukier czuję.Jan Kochanowski

Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić,
bo jak lotny nie ma pieszego dogonić.
Jan Kochanowski

Jaka to oszczędność czasu, zakochać się od pierwszego wejrzenia.Jan Kochanowski