Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.Cyceron