Łatwe a mimo to wspaniałe: być skromnym, gdy jest się wielkim.Voltaire, Wolter