Ludzie mylą ustawodawstwa z prawodawstwem.Stanisław Jerzy Lec