Dajcie mi punkt oparcia, a poruszę ziemię.Archimedes z Syrakuz