Za zadanie wzięłam sobie obalić ten przesąd,
że kobieta, co skończyła uniwersytet, przestaje być kobietą.Zofia Nałkowska