Cytaty z kategorii: Nauka

Nauka moja niech spływa jak deszcz, niech słowo me pada jak rosa, jak deszcz rzęsisty na zieleń, jak deszcz dobroczynny na trawę.nieznany

Nauka nie powinna Kościoła zwalczać, lecz stawiać mu pytania.Carl Friedrich von Weizsäcker

Nauka zapominania jest sztuką równie ważną, jak nauka zapamiętywania.nieznany

Nauka, która zapomina o tym, że jest rzadkim i cudownym kwiatem wyrosłym na glebie misterium; która zapomina, że sama jest misterium - zlewa się razem z najpodlejszym fantazjowaniem.Christian Morgenstern

Naukę buduje się z faktów tak, jak dom buduje się z cegieł, ale samo nagromadzenie faktów nie jest jeszcze nauką, podobnie jak kupa cegieł nie jest domem.Jules Henri Poincaré

Nie jest sprawą małej wagi uczynić jasnym to, co z racji swych właściwości pozostaje zasłonięte grubą mgłą niewiedzy.Mikołaj Kopernik

Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.Arystoteles

Nie pragnij wiedzieć wszystkiego, ażebyś we wszystkim nie był nieukiem.Demokryt z Abdery

Nie stawiam hipotez.Isaac Newton

Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie,
lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.
Mikołaj Rej

Nie tylko w szkole rozumu uczą.nieznany

Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać.Cyceron

Nie złość się, nie narzekaj, ale rób użytek z rozumu.Baruch Spinoza

Nie żałować niczego - to początek wszelkiej wiedzy.Max Born

Niechaj każdy ćwiczy się w tej sztuce, którą zna.Cyceron