Creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge.

Twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.nieznany