Man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on.

Mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić;
kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.nieznany