Bardzo niewielu mężczyzn posiada klucz do serca kobiety,
pozostali obywają się wytrychem. nieznany